Danh sách hàng
Tìm kiếm
Địa chỉ lấy hàng
Địa chỉ giao hàng
Mã/tên yêu cầu
Giá từ (VNĐ)
Giá đến (VNĐ)
Ngày nhận
v
Ngày giao
v
Loại hàng
v
Tìm kiếm
Giao dịch thường Đấu giá công khai Đấu giá kín
  • Lượt xem 181   Ngày công bố 05/09/2016 16:34
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 0 ₫ - 0 ₫
  • Lượt xem 185   Ngày công bố 31/08/2016 15:13
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 0 ₫ - 0 ₫
  • Lượt xem 113   Ngày công bố 24/08/2016 09:33
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 7.000.000 ₫ - 9.000.000 ₫
 • HA 000565

  Tìm xe chở gia súc, gia cầm HCM -> HN

  Củ Chi, Hồ Chí Minh  Long Biên, Hà Nội
  • Ngày đi 27/08/2016 - Ngày đến 28/08/2016
  • Loại hàng Nông sản
  • Lượt xem 124   Ngày công bố 22/08/2016 15:03
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 10.000.000 ₫ - 20.000.000 ₫
  • Lượt xem 82   Ngày công bố 14/08/2016 07:54
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 3.500.000 ₫ - 3.500.000 ₫
  • Lượt xem 91   Ngày công bố 12/08/2016 15:46
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 10.000.000 ₫ - 25.000.000 ₫
  • Lượt xem 173   Ngày công bố 10/08/2016 14:08
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
  • Lượt xem 135   Ngày công bố 10/08/2016 13:53
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 20.000.000 ₫ - 30.000.000 ₫
  • Lượt xem 98   Ngày công bố 02/08/2016 17:06
  •  Lượt thầu  Ngày hết hạn
  • 0 ₫ - 0 ₫
 • Tìm thấy 9 kết quả    
  • banner 1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4